koanicornltd.onmicrosoft.com
 

 Create Contract 

บริการสร้างหนังสือและสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

การจ้างงาน

กดเลือกใช้บริการ - หากท่านต้องการจะใช้บริการสร้างหนังสือต่างๆที่เกี่ยวข้องกับรายการดังต่อไปนี้

-การปลดพนักงาน

-นโยบายการจ้างงาน

-การจัดการพนักงาน

-การสิ้นสุดสัญญาจ้างงาน

-การประพฤติมิชอบของพนักงาน

-พนักงานมีผลงานไม่ดี

-ขั้นตอนการดำเนินการทางวินัย

-การพักงานพนักงาน

-การเลิกจ้าง

-หลังการจ้างงาน

-สัญญาจ้างงาน

-สัญญาจ้างงานพนักงานอาวุโส

-สัญญาจ้างงานไม่ประจำ

-สัญญาจ้างงานที่ปรึกษา

-การจัดการทรัพยากรมนุษย์

ส่วนบุคคล

กดเลือกใช้บริการ - หากท่านต้องการจะใช้บริการสร้างหนังสือต่างๆที่เกี่ยวข้องกับรายการดังต่อไปนี้

-จดหมายพนักงาน เช่น จดหมายลาออก หรือ จดหมายอ้างอิง

-เจตจำนงในการดำรงชีวิต / การตัดสินใจล่วงหน้า

-โฉนดของการเปลี่ยนแปลง

-การจัดการทางการเงิน เช่น หนังสือรับเงินเป็นงวด หรือ สัญญาการใช้เงิน

-กิจการผู้บริโภค เช่น บันทึกการขายสินค้าส่วนตัวพร้อมใบรับประกัน

-กล่าวคำสัตย์ปฏิญาณเป็นลายลักษณ์อักษร

ธุรกิจ

กดเลือกใช้บริการ - หากท่านต้องการจะใช้บริการสร้างหนังสือต่างๆที่เกี่ยวข้องกับรายการดังต่อไปนี้

-การจัดการหนี้และการล้มละลาย

-จัดโครงสร้างธุรกิจ

-การป้องกัน IP

-ตัวอย่างแผนธุรกิจเพื่อนำไปดัดแปลง

-สัญญาเช่าพื้นที่สำนักงาน

-ข้อตกลงการขาย

-นโยบายเว็บไซต์

-การจัดการหุ้นส่วน

-การจัดการพนักงาน

-การจัดการ บริษัท

-ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการแก่ลูกค้าธุรกิจ

-ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการแก่ผู้บริโภค

-ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการขายสินค้าให้กับผู้บริโภคผ่านทางเว็บไซต์

-การร่วมมือบริหารบริษัท ห้างหุ้นส่วนทั่วไป

-ข้อตกลงข้อเสนอ

-ข้อตกลงการขาย

-ข้อตกลงบริการ

-สุขภาพและความปลอดภัย เช่น การดำเนินการและบันทึกการประเมินความเสี่ยงจากอัคคีภัย

-การเปลี่ยนแปลงสัญญา

-การรักษาข้อมูลในธุรกิจ

-กำหนดสถานะที่ปรึกษาสำหรับวัตถุประสงค์ IR35

ครอบครัว

กดเลือกใช้บริการ - หากท่านต้องการจะใช้บริการสร้างหนังสือต่างๆที่เกี่ยวข้องกับรายการดังต่อไปนี้

-ใบขอแยกทาง

-การวางแผนในอนาคต

-กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน

-ข้อตกลงความรับผิดชอบของผู้ปกครอง

-สัญญาค่าเลี้ยงดูเด็ก

-สัญญาก่อนสมรส (prenup)

-พินัยกรรมทรัสต์และภาคทัณฑ์

-มอบอำนาจ

-กล่าวคำสัตย์ปฏิญาณเป็นลายลักษณ์อักษร

ทรัพย์สิน

กดเลือกใช้บริการ - หากท่านต้องการจะใช้บริการสร้างหนังสือต่างๆที่เกี่ยวข้องกับรายการดังต่อไปนี้

-ใบอนุญาต เช่น ใบรับการยินยอมให้มีการมอบหมายสัญญาเช่า

-ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์

-ประกาศทางการค้า

-เอกสารการเช่า เช่น การให้เช่าห้องในบ้านที่คุณอาศัยอยู่

-ประกาศเกี่ยวกับทรัพย์สิน

-การเช่าระยะสั้น

-ผู้เช่าในสกอตแลนด์ เช่น การเช่าห้องเดี่ยวให้กับผู้เช่าที่อยู่อาศัยในสกอตแลนด์

-ข้อตกลงใช้พื้นที่สำนักงาน

-ข้อตกลงสำนักงาน เช่น การกำหนดกฎของบ้านเมื่อเข้าพัก

-ประกาศการขับไล่

-จดหมายเรียกร้องค่าเช่า

-การจัดการผู้เช่า

ธุรกิจสตาร์ทอัพ

กดเลือกใช้บริการ - หากท่านต้องการจะใช้บริการสร้างหนังสือต่างๆที่เกี่ยวข้องกับรายการดังต่อไปนี้

-การสร้างธุรกิจ เช่น กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างผู้ก่อตั้ง บริษัท

-แผนธุรกิจ

-เงินทุนการลงทุนและภาษี เช่น ตกลงประเด็นสำคัญกับผู้ถือหุ้นรายอื่น

-สิทธิ์และการป้องกัน IP เช่น หยุดการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต

-จ้างพนักงาน

-ส่วนท้ายของอีเมลและข้อจำกัดความรับผิดชอบ

-นโยบายความเป็นส่วนตัว

-ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์

-ข้อกำหนดและเงื่อนไข

-สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น ข้อตกลงการทำงานร่วมกัน

-กำหนดรายละเอียดสำหรับการให้บริการสำหรับโครงการ

*terms & conditions apply - โปรดทราบทาง บริษัทควานิคอร์น จัดการการร่างเอกสารทั้งหมดนี้เท่านั้น และไม่เกี่ยวข้องกับการบริการทางด้านกดหมายใดๆทั้งสิ้น